Uvjeti korištenja

1. UVOD
Ove Odredbe i uvjeti predstavljaju dokument kojim se utvrđuju opći uvjeti koji reguliraju upotrebu
mrežne stranica www.vintage.hr te kupnju proizvoda na istoj.


Ove Odredbe i uvjeti primjenjuju se od 01.05.2023. godine te zadržavamo pravo izmjene u bilo kojem
trenutku sukladno čemu se primjenjuju uvijek one Odredbe i uvjeti koji vrijede u trenutku korištenja
ove mrežne stranice ili obavljanja narudžbe, odnosno kupnje proizvoda. Korištenjem ove mrežne
stranice te obavljanjem narudžbe, odnosno kupnje proizvoda izjavljujete da prihvaćate ove Odredbe i
uvjete.
Ako bilo koja od odredaba ovih Odredbi i uvjeta postane nezakonita ili ništetna u bilo kojem pogledu
u skladu s važećim propisima, to neće ni na koji način utjecati na zakonitost te valjanost ostalih
odredbi ovih Odredbi i uvjeta.

2. NAŠI PODACI
Vlasnik ove mrežne stranica te svih proizvoda na njoj je trgovačko društvo ZVJERKA j.d.o.o.,
Zagreb, Kikićeva 15, OIB: 02470726371.

3. VAŠI PODACI TE KORIŠTENJE OVOM MREŽNOM STRANICOM
Informacije ili osobni podaci koje ste nam dostavili obrađuju se sukladno s politikom zaštite
privatnosti. Prilikom korištenja ovom mrežnom stranicom te obavljanja narudžbi suglasni ste s
obradom tih informacija i podataka te izjavljujete da su sve navedene informacije točne i istinite.
Također suglasni ste da ćete nam dostaviti svoje točne i istinite podatke o podacima potrebnim
prilikom obavljanja narudžbe.
Obavljanjem narudžbe na ovoj mrežnoj stranici izjavljujete da imate minimalno 18 (osamnaest)
godina i da imate zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.
Izjava o privatnosti sastavni je dio ovih Odredbi i uvjeta. Kupac prilikom davanja svojih osobnih
podataka daje suglasnost:


da Prodavatelj može sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka obrađivati osobne podatke Kupca za
potrebe vlastitih evidencija i statistika, stvaranja baza podataka. obavještavanja o proizvodima i
uslugama, informiranja o isporukama, dostave promotivnih materijala, unapređenja odnosa sa
Kupcima te usluga;

da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, elektronskim putem, teelfonskiim putem ili
SMS-om da Prodavatelj može osobne podatke davati trećim osobama u svrhu izvršenja obveza iz Ugovora


4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Sva autorska prava te cjelokupan sadržaj na ovoj mrežnoj stranici su vlasništvo ZVJERKA j.d.o.o.
Strogo je zabranjeno kopiranje, korištenje, raspačavanje ili izmjena bilo kakvog opisnog cjelovitog ili
dijela (teksta) ili slikovnog sadržaja (fotografije) koji se nalazi na ovoj mrežnoj stranici bez
prethodnog pisanog odobrenja ZVJERKA j.d.o.o.

5. KUPOPRODAJNI UGOVOR
Kupoprodajni ugovor između ZVJERKA j.d.o.o. i Kupca na ovoj mrežnoj stranici smatra se sklopljen
onog trenutka kada Zvjerka j.d.o.o. pošalje Kupcu prvu poruku elektronskim putem o potvrdi narudžbe.


6. CIJENE I PLAĆANJE
Sve maloprodajne cijene izražene su u EUR (eurima), uključuju sve poreze i javna davanja
te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Cijena ne uključuje troškove dostave,
koji ovise o vrsti dostave, a koju naručitelj proizvoda odabere kao opciju koja mu je ponuđena na
stranici.


Mogućnosti načina plaćanja su prikazani na ovoj mrežnoj stranici te ovise o odabiru naručitelja.

NAPOMENA: Kupac koji jednom ne preuzme pošiljku naručenu pouzećem više neće imati izbor odabira opcije takve vrste plaćanja, već samo uplatom na račun. 

7. DOSTAVA

Naručene proizvode, poslati će se na Vašu adresu najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana kod odabiraopcije plaćanja pouzećem, a kod opcije plaćanja po predračunu nakon zaprimljene uplate na naš račun. Prioizvodi se šalju putem Hrvatske pošte.

8. POVRAT I ZAMJENA

Budući se radi o prodaji second hand probrane odjeće od kojeg artikla imamo po jedan primjerak nije moguća zamjena proizvoda. Povrat se vrši na način da  kupac o svom trošku poštom preporučeno pošalje artikal na našu adresu. Rok za povrat je 7 (sedam) dana od dana zaprimanja istog. Artikal ne smije biti nošen te mora biti vraćen u istom stanju u kakvom je i zaprimljen. Nakon zaprimanja artikala te pregleda istog ukoliko je oobren povrat, Kupcu se vraća na njegov račun uplaćeni iznos umanjen za uplaćeni iznos troškova dostave (vraća se samo uplaćeni iznos za artikal).